Trang chủ / Thi online / Môn toán

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 5 năm 2018 môn Toán học

Cập nhật: 21:42 Ngày 19/04/2018     42972 Lượt xem

Môn toán Thi quốc gia Số câu hỏi: 50 câu; Thời gian: 90 phút; Lượt thi: 3640;

90 phút     50 câu

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Hướng dẫn thi trắc nghiệm

Bắt đầu vào thi thử    Miễn phí, vào thi ngay hot

Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để lưu kết quả thi và so sánh sự tiến bộ

Hoà cùng không khí gấp rút chuẩn bị cho kì thì THPT Quốc Gia 2018 đội ngũ biên tập của hocgioi24h.com lại tiếp tục cập nhật cho các em các bài thi trắc nghiệm miễn phí thi thử thpt quốc gia mới và chất lượng nhất. Vẫn như mọi khi bài thi vẫn hoàn toàn là miễn phí. Nếu đây là lần đầu các em ghé thăm website thì hãy dành 1 phút ghé vào đây nhé vẫn còn hàng trăm bài thi miễn phí khác dành cho các em.
chúc các em thi tốt!

Họ tên thí sinh: ..................................Số báo danh: ....................

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên dưới đây

Hỏi hàm số y=f(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
Câu 2: Hàm số y=2xx2 nghịch biến trên khoảng
A:
 
(0;1).
B: (−∞;1).
C: (1;+∞).
D:
 
 

Câu 3: Với số thực a,b>0 bất kì, rút gọn biểu thức P=2log2alog12b2 ta được
A:
B:
C:
D:
Câu 4: Họ nguyên hàm xx2+13dx bằng
A:
B:
C:
D:
Câu 5: Cho  là các hàm số xác định và liên tục trên . Mệnh đề nào dưới đây sai?
A:
B:
C:
D:
Câu 6: Cho số phức z=mi(mR). Phần ảo của số phức 1z là
A:
B:
C:
D:
Câu 7: Một khối cầu có thể tích bằng 32π3. Bán kính R của khối cầu đó bằng
A: r=2
B: r=32
C: r=4
D:
Câu 8:  Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác có diện tích bằng 2, cạnh bên SA bằng 4 và vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối chóp S.ABC là
A: 8
B:
C:
D:
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho vectơ a=(4;1;1). Độ dài của vectơ a bằng
A:
B:
C:
D: 4
Câu 10: Cho điểm M(3;2;1). Điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là điểm nào sau đây?
A: M′(3;−2;1).
B: M′(3;−2;−1).
C:
M′(3;2;1).
D:
Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
A: 1000
B: 720
C: 729
D: 648
Câu 12:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình |f(x)|=m có bốn nghiệm phân biệt.

A:  
B: −4<m<−3.
C: 0<m<3 và m=4.
D: 3≤m≤4.
Câu 13: Đồ thị của hàm số  có số tiệm cận đứng là
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
Câu 14: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3+3x220 song song với đường thẳng y=24x+5 là
A: y=24x+60 và y=24x−48.
B: y=24x−48 và y=24x−60.
C: y=24x+12 và y=24x−18.
D: y=24x−12 và y=24x−60.
Câu 15: Mệnh đề nào dưới đây sai?
A: Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình lập phương
B: Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình hộp.
C: Tồn tại một mặt nón tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình chóp tam giác đều.
D: Tồn tại một mặt cầu chứa tất cả các đỉnh của một hình tứ diện.
Câu 16: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2x2x bằng
A:
B: 2
C:
D: 1
Câu 17: Giả sử a=log23;b=log25, giá trị của log23606 bằng
A:
B:
C:
D:
Câu 18:  Cho hàm số f(x) liên tục trên (;+) và  
Giá trị của 
A: I = 6054
B: I = 6056
C:
D:
Câu 19: Cho số phức (1i)z=4+2i. Môđun của số phức w=z+3 bằng
A: 5
B:  
C: 25
D:
Câu 20: Cho điểm  và đường thẳng d có phương trình là  Phương trình mặt cầu tâm I, tiếp xúc với đường thẳng d là
A:
 
B:
 
C:  
D:  
Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(2;3;0) và mặt phẳng (α):x+2yz+3=0. Phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A sao cho (P) vuông góc với (α) và (P) song song với Oz?
A: y+2z+3=0.
B: 2x+y−1=0.
C: x+z−2=0.
D: 2x−y−7=0.
Câu 22: Tính tích phân

A: 2
B:
C: 1
D:
Câu 23: Cho tứ diện đều ABCD. Côsin góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng
A: 1
B:
C:
D: 0
Câu 24: Tổng của tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn  là
A: 13
B: 11
C: 10
D: 12
Câu 25: Cho dãy số (un) như sau:  
 Tính giới hạn 
A:
B: 1
C:
D:
Câu 26: ập tất cả các nghiệm của phương trình
A:
B:
C:
D:
Câu 27: ìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, B, C sao cho OA=BC, trong đó O là gốc tọa độ, A là điểm cực đại, B và C là hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
A:
B:
C:
D:
Câu 28: Cho hàm số  có đồ thị (C). Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm A(3;20) và có hệ số góc là m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt?
A:
B:
C:
D:
Câu 29: Cho x, y là các số thực thỏa mãn . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của . Khi đó, giá trị của M+m bằng
A: 44
B: 41
C: 43
D: 42
Câu 30: Giá trị của tham số thực m để phương trình có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1 thuộc đoạn nào dưới đây
A:
B:
C:
D:
Câu 31: Số nghiệm của phương trình  là

A: 3
B: 1
C: 2
D: 0
Câu 32: Có bao nhiêu số tự nhiên m để hàm số  xác định trên khoảng 
A: 1
B: 2
C: 3
D: vô số
Câu 33: Cho a, x là các số thực dương,  Giá trị lớn nhất của a bằng
A: 1
B:
C:
D:
Câu 34: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 

A: 1
B: 2
C: 3
D: vô số
Câu 35:

Cho parabol (P) có đồ thị như hình vẽ:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) với trục hoành bằng

A: 4
B: 2
C:
D:
Câu 36: Giá trị của  bằng
A: 2
B:
C:
D: 4
Câu 37: Gọi (H) là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn trong mặt phẳng phức. Diện tích của hình (H) có giá trị bằng
A: 2π.
B: 3π.
C: 4π.
D: 5π.
Câu 38: Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SC. Biết mặt phẳng (AEF) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Thể tích khối chóp S.ABC bằng
A:
B:
C:
D:
Câu 39: Một khối cầu tâm O có bán kính bằng 8 cm. Mặt phẳng cách tâm O một khoảng x, cắt khối cầu theo một hình tròn  Một khối nón có đỉnh thuộc mặt cầu, đáy là hình tròn . Biết khối nón có thể tích lớn nhất, giá trị của x bằng
A:
B: 4
C:
D: 0
Câu 40:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm Biết M(x;y;z), để đạt giá trị nhỏ nhất thì x+y+z bằng
A: 4
B: 5
C: 6
D: 7
Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là và chứa hai mặt của hình lập phương. Thể tích khối lập phương đó là
A:
B:
C:
D:
Câu 42: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là một hình chữ nhật với AB = a, BC = 2a. Một mặt phẳng (P) tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc và cắt tất cả các cạnh bên tại các điểm M, N, P, Q. Tứ giác MNPQ có diện tích bằng 
A:
B:
C:
D:
Câu 43: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA = 2a. Gọi α góc giữa AC và (SBC).  có giá trị bằng
A:
B:
C:
D:
Câu 44: Cho hàm số xác định trên R và có đạo hàm  thỏa mãn  với  Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A: (1;+∞).
B: (0;3).
C: (−∞;3).
D: (3;+∞).
Câu 45:  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm và mặt phẳng có phương trình là Tìm điểm  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.
A:
B:
C:
D:
Câu 46: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm, để nén lò xo xuống còn 20 cm ta cần dùng một lực 40 (N). Nếu ta tiếp tục nén lò xo nói trên từ 20 cm xuống còn 15 cm thì công sinh ra bằng bao nhiêu?
A: 2,5j
B: 6,5j
C: 2j
D: 0,5j
Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD có điểm  Trên các cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B’, C’, D’ thỏa mãn . Viết phương trình mặt phẳng (B’C’D’) biết tứ diện AB’C’D’ có thể tích nhỏ nhất.
A: 16x+40y−44z+39=0.
B: 16x+40y+44z−115=0.
C: 16x+40y+44z+39=0.
D: 16x+40y−44z−39=0.
Câu 48:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông, 2. M là trung điểm BC. Tính khoảng cách giữa AM và B’C?

A:
B:
C:
D:
Câu 49: Cho đa giác đều 100 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác tù là
A:
B:
C:
D:
Câu 50: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn và 
. Tính tích phân 
A: I=2−e.
B: I=e−2.
C:
D:

-----HẾT-----


Thời gian thi đã hết!

Bắt đầu vào thi thử    Miễn phí, không cần tài khoản hot

Bình luận

Nhiều người đọc

Giới thiệu

Giới thiệu

12:51 ngày 20/12/2016

Cảm nhận người học

Hoàng Kim Yến

Nhờ các khóa học em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về các kĩ năng học nữa!

Hoàng Kim Yến

Nguyễn Hoàng Giang

Các Khóa học trên website rất bổ ích giúp em có thêm nhiều kỹ năng sống, làm việc. Em cảm thấy rất tự tin vào bản thân!

Nguyễn Hoàng Giang

Nguyễn Minh Anh

Em đã học ở website này từ lâu rồi, thấy rất tốt, những bài giảng được làm rất công phu, hình ảnh đẹp và nét

Nguyễn Minh Anh

Bản quyền nội dung thuộc về Hocgioi24h.com - Mọi hành vi sao chép đều không được chấp thuận