Hãy thử kiếm tiền ngay từ khi đang học

Cơ hội kiếm thêm 3,4 triệu mỗi tháng. Không bán hàng, không vốn, không gò thời tian, không đòi hỏi kỹ năng.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Trang chủ / Thi online / Môn toán

Thi khảo sát chất lượng THPT QG lần 3 - Môn toán - Trường THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc - Mã Đề DHT02

Cập nhật: 16:16 Ngày 18/03/2017     891 Lượt xem

Môn toán Thi quốc gia Số câu hỏi: 50 câu; Thời gian: 90 phút; Lượt thi: 39;

90 phút     50 câu

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Hướng dẫn thi trắc nghiệm

Bắt đầu vào thi thử    Miễn phí, vào thi ngay hot

Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để lưu kết quả thi và so sánh sự tiến bộ

Thi trắc nghiệm miễn phí

Họ tên thí sinh: ..................................Số báo danh: ....................

Câu 1: Số nghiệm của phương trình thi trac nghiem mien phi là:
A: 1
B: 3
C: 0
D: 2
Câu 2: Hàm số y = x3 - 3x2 +2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A: (0;2)
B: (2;+vô cùng)
C: (-vô cùng;0)
D: (-2;0)
Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số thi trac nghiem mien phi bằng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: 2
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Nhận định nào sau đây là sai?
A: Hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau.
B: Hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống mặt đáy là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.
C: Tứ giác ABCD là hình thoi.
D: Hình chóp có các cạnh bên hợp với đáy cùng một góc.
Câu 5: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thi trac nghiem mien phi . Khi đó, giá trị M - n bằng:
A: 1
B: 3
C: 2
D: 4
Câu 6: Cho hình nón có chiều cao h; bán kính đáy r và độ dài đường sinh l. Khẳng định nào đúng, trong các khẳng định sau?
A: thi trac nghiem mien phi
B: Sxq = pirh
C: Sxq = pir(r+1)
D: Sxq = 2pirh
Câu 7: Số tiệm cận của đồ thị hàm số thi trac nghiem mien phi là:
A: 2
B: 1
C: 3
D: 4
Câu 8: Cho hàm số y = |x| , mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A: Hàm số có đạo hàm tại x = 0 nhưng không đạt cực tiểu tại x = 0 .
B: Hàm số có đạo hàm tại x = 0 nên  đạt cực tiểu tại x = 0 .
C: Hàm số không có đạo hàm tại x = 0 nên không đạt cực tiểu tại x = 0 .
D: Hàm số không có đạo hàm tại x = 0 nhưng vẫn đạt cực tiểu tại x = 0 .
Câu 9: Nếu log2 3  = a, log2 5 = b thì thi trac nghiem mien phi bằng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 10: Anh Hùng vay tiền ngân hàng 1 tỉ đồng để mua nhà theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh trả 30 triệu đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao lâu anh trả hết nợ?
A: 3 năm 2 tháng
B: 3 năm 
C: 3 năm 3 tháng
D: 3 năm 1 tháng
Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm số y = xsinx là:
A: sinx + xcosx + C
B: xsinx - cosx + C
C: cosx - xsinx + C
D: sinx - xcosx + C
Câu 12: Số nghiệm của phương trình thi trac nghiem mien phi là:
A: 0
B: 1
C: 2
D: 3
Câu 13: Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 + 3x + 2 là?
A: 0
B: 2
C: 1
D: 3
Câu 14: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có chiều rộng là 20cm, chiều dài bằng 60cm, người ta gò tấm tôn thành mặt xung quanh của một chiếc hộp (hình hộp chữ nhật) sao cho chiều rộng của tấm tôn là chiều cao của chiếc hộp. Hỏi thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu?
A: 18(lít)
B: 4(lít)
C: 4,5(lít)
D: 6(lít)
Câu 15: Số nguyên dương m nhỏ nhất để đường thẳng y = -x + m cắt đồ thị hàm số thi trac nghiem mien phi tại hai điểm phân biệt là:
A: m = 0
B: m = 4
C: m = 2
D: m = 3
Câu 16: Đồ thị hàm số ở hình bên là của hàm số nào dưới đây?

thi trac nghiem mien phi

A: y = x3 - 3x2 + 2
B: y = x3 + 3x2 + 2
C: y = -x3 + 3x2 + 2
D: y = x3 - 3x + 2
Câu 17: Logarit cơ số 3 của số nào bằng thi trac nghiem mien phi ?
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 18: Đồ thị hàm số thi trac nghiem mien phi có bao nhiêu tiệm cận?
A: 3
B: 0
C: 1
D: 2
Câu 19: Cho hàm số  thi trac nghiem mien phi , mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A: Hàm số luôn nghịch biến trên thi trac nghiem mien phi
B: Hàm số không có cực trị.
C: Đồ thị hàm số nhận điểm I(2;-1) làm tâm đối xứng.
D: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y = 2 và tiệm cận ngang là x = -1.
Câu 20: Nghiệm của phương trình thi trac nghiem mien phi là:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: x = 1
D: x = -1
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a và cạnh bên SA = 2a đồng thời vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A: 2a3(đvtt)
B: 4a3(đvtt)
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 22: Số nghiệm của phương trình thi trac nghiem mien phi là:
A: 2
B: 1
C: 0
D: 3
Câu 23: Họ nguyên hàm của hàm số thi trac nghiem mien phi có dạng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 24: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực?
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: y = x4 + 2x2 + 1
Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình thi trac nghiem mien phi là:
A: [-2;4]
B: [-3;1]
C: [-1;3]
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 26: Một sợi dây có chiều dài 6 m, được cắt thành hai phần. Phần thứ nhất uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi cạnh của hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất?
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 27: Đồ thị hàm số ở hình bên là của hàm số nào dưới đây?

thi trac nghiem mien phi


A: y = x4 - 2x2 + 4
B: y = -(x2 - 2)2
C: y = (x2 - 2)2
D: y = x4 + 4x2 + 4
Câu 28: Để giải bất phương trình thi trac nghiem mien phi , bạn An lập luận như sau:

Bước 1: Điều kiện thi trac nghiem mien phi

Bước 2: Ta có thi trac nghiem mien phi

Bước 3: thi trac nghiem mien phi
Kết hợp (1) và (3) ta được: thi trac nghiem mien phi

Vậy, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: thi trac nghiem mien phí
Hỏi lập luận của bạn An đúng hay sai? Nếu lập luận sai thì sai ở bước nào?
A: Lập luận hoàn toàn đúng.
B: Lập luận sai từ bước 1.
C: Lập luận sai từ bước 2.
D: Lập luận sai từ bước 3.
Câu 29: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x - 1 trên đoạn [-1;4] là:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 30: Hàm số thi trac nghiem mien phi đồng biến trên khoảng nào?
A: (0;2)
B: (-vô cùng;0)
C: (1;+vô cùng)
D: (2;+vô cùng)
Câu 31: Hàm số F (x ) = ln(x2 + x + 1) là một nguyên hàm của hàm số:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 32: Hãy xác định giá trị của a và b để hàm số thi trac nghiem mien phi có đồ thị như hình vẽ:

thi trac nghiem mien phi


A: a = 1, b = -1
B: a = 2, b = 1
C: a = 2, b = -1
D: a = -2, b = -1
Câu 33: Hàm số f (x) = (2x + 1)2 có một nguyên hàm dạng F (x) = ax3 + bx2 + cx + d thỏa mãn điều kiện thi trac nghiem mien phi . Khi đó, a + b + c + d bằng:
A: 2
B: 3
C: 4
D: 5
Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB=2cm, AD=6cm và độ dài đường chéo AC'=9cm. Thể tích hình hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng bao nhiêu?
A: 81cm3
B: 108cm3
C: 102cm3
D: 90cm3
Câu 35: Cho hàm số y=f(x). Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A: f(x) đồng biến trên khoảng (a;b) tuongduong f '(x) lonbang 0, moix thuoc (a;b)
B: f '(x) > 0 với moix thuoc [a;b] tuongduong f(x) đồng biến trên đoạn [a;b]
C: f(x) nghịch biến trên khoảng (a;b) suyra f '(x) lonbang 0, moix thuoc (a;b)
D: f '(x) >0 với moix thuoc (a;b) suyra f(x) đồng biến trên khoảng (a;b)
Câu 36: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A: Hình tạo bởi một số hữu hạn các đa giác được gọi là hình đa diện
B: Khối đa diện bao gồm phần không gian được giới hạn bởi hình đa diện và cả hình đa diện đó.
C: Mỗi cạnh của một đa giác trong hình đa diện là cạnh chung của đúng hai đa giác.
D: Hai đa giác bất kì trong một hình đa diện hoặc là không có điểm chung, hoặc là có một đỉnh chung, hoặc là có một cạnh chung.
Câu 37: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A có A=3, góc ABC=30o, . Quay tam giác ABC quanh cạnh AB thu được một hình nón. Diện tích toàn phần của hình nón đó là:
A: Trắc nghiệm toán
B: Trắc nghiệm toán
C: 18picm2
D: 27picm2
Câu 38: Khái niệm nào sau đây đúng với khối chóp?
A: Khối chóp là hình có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác có chung một đỉnh.
B: Khối chóp là phần không gian được giới hạn bởi hình chóp và cả hình chóp đó.
C: Khối chóp là phần không gian được giới hạn bởi hình chóp.
D: Khối chóp là khối đa diện có hình dạng là hình chóp.
Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (BDC’) chia khối lập phương thành hai phần có tỉ lệ thể tích phần nhỏ so với phần lớn bằng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, thi trac nghiem mien phi . Biết . Thể tích khối chóp S.ABC bằng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac  nghiem mien phi
C: thi trac nghiem niem phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 41: Cho hàm số y = -x3 - x +1 có đồ thị là (C) và đường thẳng d: y = -x + m2 (với m là tham số). Khẳng định nào sau đây đúng?
A: Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại 3 điểm phân biệt với mọi m.
B: Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại đúng hai điểm phân biệt với mọi m.
C: Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại điểm có hoành độ nhỏ hơn 0 với mọi m.
D: Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại đúng một điểm với mọi m.
Câu 42: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA tạo với đáy một góc 60o. Thể tích khối chóp S.BCD bằng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 43: Tập nghiệm của bất phương trình log2(3x - 2) > log2(6 - 5x) là:
A: thi trac nghiem mien phi
B: (-3;1)
C: thi trac nghiem mien phi
D: (0;+vô cùng)
Câu 44: Giám đốc một công ty sữa yêu cầu bộ phận thiết kế làm một mẫu hộp đựng sữa có dạng hình trụ thể tích bằng 450cm3 . Nếu là nhân viên của bộ phận thiết kế, thì anh/chị sẽ thiết kế hộp đựng sữa có bán kính đáy gần với giá trị nào nhất sau đây để chi phí cho nguyên liệu là thấp nhất?
A: 5,2cm
B: 4,25cm
C: 3,6cm
D: 4,2cm
Câu 45: Thể tích của khối cầu có đường kính 6cm bằng:
A: 36picm3
B: 288picm3
C: 81picm3
D: 27picm3
Câu 46: Cho một khối trụ có bán kính đáy bằng a, thiết diện của hình trụ qua trục là hình vuông có chu vi là 8. Thể tích khối trụ có giá trị bằng:
A: 8pi
B: 2pi
C: 4pi
D: 16pi
Câu 47: Nếu thiết diện qua trục của một hình nón là tam giác đều thì tỉ lệ giữa diện tích toàn phần và diện tích xung quanh của hình nón đó bằng:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 48: Nếu thi trac nghiem mien phi thì điều kiện của a là:
A: a lonbang 2
B: 1 nhobang a < 2
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi
Câu 49: Đồ thị của hàm số thi trac nghiem mien phi không có tiệm cận ngang khi và chỉ khi:
A: m < 0
B: m nhobang 0
C: m > 0
D: m = 0
Câu 50: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số thi trac nghiem mien phi là:
A: thi trac nghiem mien phi
B: thi trac nghiem mien phi
C: thi trac nghiem mien phi
D: thi trac nghiem mien phi

-----HẾT-----


Thời gian thi đã hết!

Bắt đầu vào thi thử    Miễn phí, không cần tài khoản hot

Bình luận

Nhiều người đọc

Giới thiệu

Giới thiệu

12:51 ngày 20/12/2016

Cảm nhận người học

Hoàng Kim Yến

Nhờ các khóa học em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về các kĩ năng học nữa!

Hoàng Kim Yến

Nguyễn Hoàng Giang

Các Khóa học trên website rất bổ ích giúp em có thêm nhiều kỹ năng sống, làm việc. Em cảm thấy rất tự tin vào bản thân!

Nguyễn Hoàng Giang

Nguyễn Minh Anh

Em đã học ở website này từ lâu rồi, thấy rất tốt, những bài giảng được làm rất công phu, hình ảnh đẹp và nét

Nguyễn Minh Anh

Bản quyền nội dung thuộc về Hocgioi24h.com - Mọi hành vi sao chép đều không được chấp thuận