Trang chủ / Thi online / Môn toán

Thi Online Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán sở GD&DT Bình Thuận

Cập nhật: 16:14 Ngày 19/04/2018     9453 Lượt xem

Môn toán Thi quốc gia Số câu hỏi: 50 câu; Thời gian: 90 phút; Lượt thi: 1197;

90 phút     50 câu

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Hướng dẫn thi trắc nghiệm

Bắt đầu vào thi thử    Miễn phí, vào thi ngay hot

Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để lưu kết quả thi và so sánh sự tiến bộ

Họ tên thí sinh: ..................................Số báo danh: ....................

Câu 1: Cho a,b là các số nguyên dương nhỏ hơn 10 và logab là nghiệm của phương trình  25x+5x6=0. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A: ab=20.
B:  
C: ab=25.
D:
 
ab=15.
Câu 2: Giải phương trình 
A:  
B:
 
x=12.
C:
 
x=8.
D: x=4.
Câu 3: Tập nghiệm S của phương trình (21)x+2016=(322)x2+1005 là
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 5: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x44x2+m=0 có bốn nghiệm thực phân biệt.
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số 
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 7: Cho a,b là các số thực thỏa 0<a<1<b. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 8: Đồ thị hàm số y=2x3+6x23 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu?
A: -2
B: 3
C: 0
D: -3
Câu 9: Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn b=loga+1,c=logb+2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A: . log(ab)=b+c3.    
B: . log(ab)=b1c2.       
C: . 
D: . 
Câu 10: Cho hàm số y=34xx+1 có đồ thị (C). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A: . (C) không có tiệm cận.
B: . (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng 
C: . (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng 
D: . (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng 
Câu 11:

Hàm số nào có bảng biến thiên sau đây?

A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 12: Giá trị cực đại của hàm số y=x36x2+7 là
A: 7
B: -25
C: -9
D: -2
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x332mx2+(m2+3)xm3 đạt cực đại tại điểm 
A: m=7.
B: m=7.
C: m=1.
D: m=1  hoặc 
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x332mx2+(m2+3)xm3 đạt cực đại tại điểm 
A: m=7.
B: m=7.
C: m=1.
D: m=1  hoặc 
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x332mx2+(m2+3)xm3 đạt cực đại tại điểm 
A: m=7.
B: m=7.
C: m=1.
D: m=1  hoặc 
Câu 14:  Trong các hàm số sau, hàm số nào đạt cực tiểu tại điểm 
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 15: Cho hàm số y=2x1x+1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A: Hàm số đồng biến trên các khoảng (;1) và 
B: Hàm số nghịch biến trên 
C: Hàm số đồng biến trên 
D: Hàm số nghịch biến trên các khoảng (;1) và 
Câu 16: Khi quay ba cạnh của một hình chữ nhật quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư thì hình tròn xoay tạo thành là:
A: mặt trụ.
B: hình trụ.          
C: khối trụ.
D: hình nón.
Câu 17: Khi quay một tam giác vuông kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông thì khối tròn xoay tạo thành là
A: khối hộp.
B: khối trụ.
C: khối cầu
D: khối nón.
Câu 18:

Hàm số nào có đồ thị như hình bên?

A: . 
B: . y=x3+3x1.  
C: . y=x33x1.      
D: . 
Câu 19: Khối cầu bán kính 3a có thể tích là:
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 20: Rút gọn biểu thức P=1log2x+1log4x+1log8x với x là số thực dương khác 1.
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 21: Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a1,ab1,logab=3. Khi đó giá trị của logabab là:
A: -8
B: 0,5
C: -2
D: -0,5
Câu 22: Cho hàm số y=x333x2+5x1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A: Hàm số nghịch biến trên khoảng 
B: Hàm số đồng biến trên khoảng 
C: Đồ thị của hàm số không có tiệm cận ngang.
D: Hàm số đồng biến trên các khoảng (;1) và 
Câu 23: Cho a là các số thực dương nhỏ hơn 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 24: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA=AB=a. Khi đó thể tích V của khối cầu sinh bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 25: Giải phương trình 
A: x=1008.             
B:  x=1009.               
C:  
D:  Phương trình vô nghiệm.
Câu 26: Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 27: Cho tứ diện ABCD có AB,AC,AD đôi một vuông góc với nhau; DA=AC=4,AB=3. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 
 
A: . 
 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 28: Một hình trụ (T) có bán kính đáy r=4 và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 5. Khi đó diện tích xung quanh S của (T) và thể tích V của khối trụ sinh bởi (T) là
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 29: Cho khối chóp có chiều cao bằng a, diện tích đáy bằng b2. Khi đó khối chóp có thể tích là
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 30: Đồ thị hàm số y=x4+2x2+3 có bao nhiêu điểm cực đại?
A: 2
B: 3
C: 1
D: 4
Câu 31: Khối lập phương có cạnh bằng a có thể tích là:
A: . 
B: . 
C: . 
D: . 
Câu 32: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2xx21 trên khoảng (1;+). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A: m=3.
B: .